ISO/IEC/IEEE DIS 24748-4

Systems and software engineering — Life cycle management — Part 4: Systems engineering planning

Kategorie: Procesy životního cyklu systému

Podkategorie: Systémové inženýrství

Popis:

Norma Plánování v systémovém inženýrství (Systems engineering planning) patří do kategorie norem pro management životního cyklu.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56887