ISO/IEC TR 24748-1:2010

Systems and software engineering — Life cycle management — Part 1: Guide for life cycle management

Kategorie: Procesy životního cyklu

Podkategorie: Řízení životního cyklu

Popis:

Norma slouží jako Průvodce pro Řízení životního cyklu. Poskytuje informace o koncepci životního cyklu. V jednotlivých fázích životního cyklu se zaměřuje na popis účelu a jejich výsledky. Odkazuje na normy ISO/IEC 15288:2002 a ISO/IEC 12207:2008, které porovnává.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=50502