ISO/IEC TR 24748-2:2011

Guide to the application of ISO/IEC 15288 (System life cycle processes)

Kategorie: Procesy životního cyklu systému

Podkategorie: Systémové inženýrství

Popis:

ISO/IEC TR 24748-2:2011 je návodem na zavedení normy ISO/IEC 15288:2008 (Guide to the application of ISO/IEC 15288). Zabývá se koncepty systému, životního cyklu, procesů, organizačními, projektovými a adaptačními. Je v ní odkazováno na normy ISO / IEC TR 24748-1 a ISO / IEC 15288: 2008.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54994