ISO/IEC TR 24748-3:2011

Systems and software engineering — Life cycle management — Part 3: Guide to the application of ISO/IEC 12207 (Software life cycle processes)

Kategorie: Procesy životního cyklu

Podkategorie: Softwarové inženýrství

Popis:

Tato norma je návodem na aplikaci normy ISO/IEC 12207 (Guide to the application of ISO/IEC 12207 (Software life cycle processes)). Zabývá se koncepty systému, životního cyklu, procesu, organizačními, projektu a adaptace. Norma odkazuje na normy ISO/IEC TR 24748-1 a ISO/IEC 12207:2008.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54995