ISO/IEC TR 24774:2010

Systems and software engineering — Life cycle management — Guidelines for process description

Kategorie: Governance, Základy a Báze znalostí a profesionalizace

Podkategorie: Popis procesů

Popis:

Je to směrnice pro popis procesů, která definuje účel, výsledky, aktivity, úkoly a informační položky každého procesu z řady mezinárodních norem ISO/IEC/IEEE 29119. Tyto procesy mohou být použity s jakýmkoli modelem životního cyklu vývoje softwaru.

Norma je využívána k sjednocení používaných termínů vztahujících se k modelování a tvorbě procesů. Dále obsahuje obecnou šablonu procesu.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53815