ISO/IEC TR 29154:2013

Software engineering — Guide for the application of ISO/IEC 24773:2008 (Certification of software engineering professionals — Comparison framework)

Kategorie: Governance, Základy a Báze znalostí a profesionalizace

Podkategorie: Certifikace

Popis:

ISO / IEC TR 29154: 2013 obsahuje návod pro aplikaci ISO / IEC 24773: 2008. Zabývá terminologii používanou v ISO / IEC 24773. Obsahuje také interpretační pokyny k několika ustanovením ISO / IEC 24773, jakož i přezkum možných scénářů typických pro použití ISO / IEC 24773.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=45177