ISO/IEC TR 90005:2008

Systems engineering — Guidelines for the application of ISO 9001 to system life cycle processes

Kategorie: Procesy životního cyklu systému

Podkategorie: Systémové inženýrství

Popis:

Tato norma je návodem pro zavedení normy ISO 9001:2000 do procesů životního cyklu systému. Je vhodná ve stádiu pořízení, dodávky, vývoje, provozu i údržby systému a souvisejících podpůrných službách. V této normě není nijak zasahováno do normy ISO 9001:2000.

ISO / IEC TR 90005: 2008 přijala ISO / IEC 15288 procesy systémy životního cyklu jako výchozí bod pro rozvoj systému, provozu nebo jeho údržbu, a identifikuje rovnocenné požadavky normy ISO 9001: 2000, které mají vliv na implementaci normy ISO / IEC 15288.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=41553