ISO/IEC TR 90006:2013

Information technology — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to IT service management and its integration with ISO/IEC 20000-1:2011

Kategorie: IT service management

Popis:

Tato norma obsahuje pokyny pro použití normy ISO 9001:2008 z oblasti řízení IT služeb – jde tedy o normu zabývající se řízením služeb a integrací na ISO/IEC 20000-1. Dále poskytuje pokyny pro sladění a integraci QMS a SMS v organizacích, kde jsou služby poskytovány interním či externím zákazníkům. Mimo jiné poskytuje srovnání s požadavky normy ISO 9001:2008 a ISO/IEC 20000-1:2011. Zdůrazňuje ty oblasti, kde je největší podobnost mezi těmito dvěma systémy řízení, včetně rozdílů mezi nimi. Norma cituje a vysvětluje požadavky normy ISO 9001:2008 v jejím použití na service management systém a integraci na ISO/IEC 20000-1:2011 – tyto požadavky ale nijak dál neupravuje ani nepřidává nové. Cílem této normy ale není, provést jakýkoliv audit či posoudit shodu.

Norma může být aplikována v organizacích všech velikostí či sektorů, s rozdílnými organizačními formami či business modely.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC TR 90006:2013(en): Information technology — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to IT service management and its integration with ISO/IEC 20000-1:2011 [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:90006:ed-1:v1:en