Nesplnění funkčních požadavků (potenciální problém)

Podle (Roudenský, Havlíčková, 2013) funkční požadavky “popisují funkčnost služby poskytované systémem, tedy co by měl vykonávat”. Potřeba naplnění těchto požadavků je důležitým, ne-li hlavním důvodem, proč si zákazník software pořizuje. Jejich splnění je proto klíčové.

Vytvoření softwaru či systému, který bude vyhovovat specifikovaným funkčním požadavkům, je smyslem procesu implementace softwaru. Přímo k tomuto účelu se nejvíce vztahují činnosti SI.2 – Analýza požadavků, ve které dochází k vytvoření či aktualizaci specifikace požadavků a jejímu odsouhlasení zákazníkem, a následně pak činnosti SI.3 – Architektura a detailní návrh, SI.4 – Konstrukce softwaru a SI.5 – Integrace a testování, v rámci kterých dochází ke zpracování požadavků přes návrh až k jejich implementaci do výsledného softwaru a otestování. V průběhu procesu je používán záznam trasovatelnosti, pomocí kterého je zajištěno zpětné mapování navržených softwarových komponent a dalších pracovních produktů na požadavky, čímž by mělo být zajištěno, že všechny požadované funkční vlastnosti budou implementovány a otestovány.

Ke splnění funkčních požadavků však může přispívat i proces projektového řízení, zejména činnost PM.2 – Realizace plánu projektu – při které dochází k vedení revizních jednání se zákazníkem, na kterých mohou být diskutovány a plánovány požadavky na změnu.