Archiv rubriky: Nasazení

Rubrika Nasazení (Deployment)
Do této rubriky jsou zařazené všechny nástroje, které provádí instalace a konfigurace určitého SW.

CollabNet CloudForge

Stručný popis nástroje CloudForge is a software-as-a-service product for application development tools and services, such as Git hosting, Subversion (SVN) hosting, issue trackers and Application Lifecycle Management. CloudForge was built on CollabNet’s cloud hosting and integration platform, acquired from Codesion.com in October 2010. Poznámka Aktuálně na tento nástroj není vypracována žádná práce.

Rational Team Concert v. 4

Stručný popis nástroje IBM Rational Team Concert integrates task tracking, source control, and agile planning with continuous builds and a configurable process to adapt to the way you work. Poznámka