Archiv rubriky: Správa zdrojového kódu

Rubrika Správa zdrojového kódu (Source code management)
Do této rubriky jsou zařazené všechny nástroje, které umožňují správa verzí, či revizí. Tyto nástroje slouží pro správu změn v dokumentech, programech a dalších informacích, uložených jako soubory v počítači. Nejčastěji je tato kategorie využívaná právě při vývoji SW (nejen pro soubory se zdrojovým kódem, ale i další dokumenty, kde se sleduje verzování).

AccuRev

Stručný popis nástroje AccuRev is a centralized version control system which uses a client/server model. Communication is performed via TCP/IP using a proprietary protocol. Servers function as team servers, continuous integration servers, or build servers. AccuRev is built around a stream-based architecture in which streams form a hierarchical structure of code changes where parent streams […]

CollabNet CloudForge

Stručný popis nástroje CloudForge is a software-as-a-service product for application development tools and services, such as Git hosting, Subversion (SVN) hosting, issue trackers and Application Lifecycle Management. CloudForge was built on CollabNet’s cloud hosting and integration platform, acquired from Codesion.com in October 2010. Poznámka Aktuálně na tento nástroj není vypracována žádná práce.

DevPartner

Stručný popis nástroje DevPartner is a set of software development and testing tools developed by Nu-Mega Technologies, acquired by Compuware Corporation in 1997, which on June 1, 2009 sold it to Micro Focus International. There are two versions: one for native and .NET Windows applications, and another for Java applications. It is currently sold by […]

GitHub

Stručný popis nástroje GitHub is a Web-based Git repository hosting service. It offers all of the distributed revision control and source code management (SCM) functionality of Git as well as adding its own features. Unlike Git, which is strictly a command-line tool, GitHub provides a Web-based graphical interface and desktop as well as mobile integration. […]

Mercurial

Stručný popis nástroje Mercurial is a cross-platform, distributed revision control tool for software developers. It is mainly implemented using the Python programming language, but includes a binary diff implementation written in C. It is supported on MS Windows and Unix-like systems, such as FreeBSD, Mac OS X and Linux. Mercurial is primarily a command line […]

Perforce Software

Stručný popis nástroje Perforce is a commercial, proprietary revision control system developed by Perforce Software. Poznámka Aktuálně na tento nástroj není vypracována žádná práce.

Polarion ALM

Stručný popis nástroje Web based application lifecycle management platform that uses Subversion as repository for all development artifacts

Rational Team Concert v. 4

Stručný popis nástroje IBM Rational Team Concert integrates task tracking, source control, and agile planning with continuous builds and a configurable process to adapt to the way you work. Poznámka  

Saros – Distributed Party Programming

Stručný popis nástroje Saros is an Open Source Eclipse plugin for distributed collaborative software development. Poznámka V tuto chvíli na tento nástroj není vypracována žádná práce.

Serena Business Mashup

Stručný popis nástroje FREE YOUR DEPLOYMENTS Introducing Serena Deployment Automation Community Edition Single-click software deployments Easily automate for continuous delivery Five deployment end points free forever Poznámka V tuto chvíli na tento nástroj není vypracována žádná práce.