Archiv rubriky: Vývoj

Vývoj ((Development)
Nástroje umístěné v této rubrice podporují samotné programování v konkrétním vývojovém prostředí (na příklad NetBeans a Eclipse).

CollabNet CloudForge

Stručný popis nástroje CloudForge is a software-as-a-service product for application development tools and services, such as Git hosting, Subversion (SVN) hosting, issue trackers and Application Lifecycle Management. CloudForge was built on CollabNet’s cloud hosting and integration platform, acquired from Codesion.com in October 2010. Poznámka Aktuálně na tento nástroj není vypracována žádná práce.

DevPartner

Stručný popis nástroje DevPartner is a set of software development and testing tools developed by Nu-Mega Technologies, acquired by Compuware Corporation in 1997, which on June 1, 2009 sold it to Micro Focus International. There are two versions: one for native and .NET Windows applications, and another for Java applications. It is currently sold by […]

HP Quality Center

Stručný popis nástroje Manage and automate delivery of secure, reliable, and high-quality applications. Implement complete IT quality management and establish consistent, repeatable processes for managing requirements, tests, and business components with HP Quality Center. Poznámka Aktuálně na tento nástroj není vypracována žádná práce.

Saros – Distributed Party Programming

Stručný popis nástroje Saros is an Open Source Eclipse plugin for distributed collaborative software development. Poznámka V tuto chvíli na tento nástroj není vypracována žádná práce.