SPEM 2.0

NÁZEV NÁSTROJE souhrnná práce
FIRMA
WEBOVÉ STRÁNKY
INTEGRACE
PODPORA ČESKÉ LOKALIZACE
USER INTERFACE
CENA

Stručný popis nástroje

Tématem práce je SPEM 2.0, konkrétně jeho úvod a účel, který je obsažen v na síti zdarma dostupném dokumentu Software & Systems Process Engineering Metamodel Specification (SPEM) Version 2.0, a to přesně v kapitolách 6.2 a 6.3, jehož poslední uvolněná modifikace pochází z dubna roku 2008.

Poznámka

 

Semestrální práce

Název práce: SPEM 2.0 úvod, účel (kap. 6.2, 6.3)

Autor: Jan Hyblbauer

Rok: 2013/2014

Odkaz na pdf: Hyblbauer_4it421_xhybj00_spem.pdf

Porovnat nástroje