Projekty

Analýza regresních testů


Kompetenční centrum vypracovalo projekt analýzy regresních testů za účelem jejich automatizace pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. V rámci projektu byly analyzovány manuálně prováděné regresní testy za účelem doporučení aplikací a konkrétních testovacích případů vhodných k automatizovanému provádění pomocí příslušných softwarových nástrojů. V rámci projektu byla sestavena konkrétní metodika pro výběr manuálních testů vhodných k automatizaci a metodika pro stanovování hrubých odhadů automatizace testovacích případů. Byla také stanovena doporučení k obohacení přístupu k testování uvnitř společnosti.

Integrovaný testovací nástroj

Jedním z našich dlouhodobých projektů je návrh a vývoj nástroje pro ucelené testování za pomoci open-source nástrojů dostupných na trhu. Náš nástroj poskytne firmám možnost řízení a provádění testů funkčních, zátěžových a integračních s následnou možností reportování respektive řízení nalezených defektů.