Reference

Podílela jsem se na projektu Analýza regresních testů ve společnosti T-Mobile. V rámci projektu jsem se seznámila s různými nástroji automatického testování a zároveň kvantitativními i kvalitativními kritérii vhodnosti testovacích scénářů k automatizaci. Bylo velmi zajímavé nahlédnout pod pokličku další velké firmy a seznámit se s jejími procesy. Každý projekt je zajímavou konfrontací teorie s praxí.

Alena Zikmundová

Jako člen kompetenčního centra SQA jsem se zúčastnil dvou velice zajímavých projektů. V druhém ročníku jsem se spolu s IBM podílel na customizaci a implementaci ECM řešení pro nadnárodního distributora elektřiny. Nejenom, že jsem si odnesl cenné zkušenosti, ale také jsem získal možnost dále pracovat pro IBM. Druhý významný projekt, na kterém v současné době stále pracuji je implementace nástroje ITN (Integrovaného Testovacího Nástroje).

Jan Ženíšek

V rámci KC SQA jsem se podílela na projektu analýzy regresních testů pro společnost T-mobile. Na tomto projektu jsem získala velmi cenné vědomosti a zkušenosti, ať už z oblasti testingu tak i z oblasti týmové spolupráce na projektu.

Tyto nabyté zkušenosti jsem poté využila pro stvůj další kariérní rozvoj.

Monika Tománková

Působení v centru Software Quality Assurance mi dalo především cenné zkušenosti z práce na skutečném projektu, kde jsme komplexně aplikovali poznatky a dovednosti, které jsme si do té doby osvojili při studiu. Účastnil jsem se projektu „Regan“, v rámci kterého jsme s kolegy analyzovali možnosti automatizace testů ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., přičemž jsme se zaměřili na testy regresní. Projekt byl zajímavý zejména proto, že nestačilo řešit pouze otázku, zda je technicky možné prováděné testy automatizovat, na což by většina informatiků pravděpodobně odpověděla „ano“, avšak bylo nutné hledět rovněž na další aspekty, jako například časová a finanční náročnost či zralost společnosti k tomu, aby automatizované testy dokázala efektivně využívat. Rozhodně mohu kompetenční centrum SQA vřele doporučit prakticky každému, kdo v budoucnu plánuje působit v oblasti informačních technologií, a vězte, že SQA rozhodně není pouze o testování, avšak můžete si zde vyzkoušet také řízení projektů, tvorbu metodik, vývoj aplikací a řadu dalších aktivit, které se do výuky samotné nevejdou. Stojí to za to!

Petr Vodička

Při projektu pro T-Mobile jsem jako člen týmu SQA analyzoval stav testů a jejich možnou automatizaci. Vedlejším cílem bylo vytipování testů k regresnímu testování. Během projektu jsem zjistil, že pokud se celé testovací oddělení nedrží stejné metodiky a postupů, nastávají problémy s komunikací a proces jakýchkoliv analýz či změn se prodlužuje. Zároveň bylo zajímavé vidět, jak testing funguje v praxi u mezinárodní telekomunikační společnosti.

Vojtěch Votlučka