ISO/IEC 14756:1999

Information technology — Measurement and rating of performance of computer-based software systems

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Kvalita software

Popis:

Mezinárodní norma 14756:1999 definuje, jakým způsobem může být výkonnost uživatelsky orientovaného software měřena a hodnocena. Tato norma je použitelná pro testování všech systémů nebo jejich částí. Hodnocené parametry systému jsou: doba provádění, propustnost a včasnost. Uživatelské příkazy mohou být jednoduché i komplexní (např. transakce, proces nebo jakákoliv struktura s jasně definovaným začátkem a koncem).

Související práce:

Kniha: Measurement and Rating of Compuser Systems Performance and of Software Efficiency (Dirlewanger, Werner, 2006)

ISO Norma: Ukázka normy