ISO/IEC 25000:2014

Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: SQuaRE

Popis:

Norma patří do sady norem SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation). Je to návod pro využívání této nové řady mezinárodních norem SQuaRE. Účelem normy je poskytnout obecný přehled o této normě, jejím obsahu, referenčním modelu, definicím zde použitým, jakož i vztah mezi dokumenty.

Související práce:

Struktura norem Square a základní přehled – Böhmer, Hušek, Havránek, Mazanec, Janků, Kuznetsova

http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25000

https://is.muni.cz/th/137508/fi_m_a2/Diplomova_prace.txt