ISO/IEC 8807:1989

Information processing systems — Open Systems Interconnection — LOTOS — A formal description technique based on the temporal ordering of observational behaviour

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Modelování

Popis:

Norma je součástí kategorie norem pro nástroje a metody modelování, která nám poskytuje pokyny ke standardizovanému modelování.

Obsah normy je soustředěn na definování syntaxe a sémantiky formální deskriptivní techniky LOTOS, která se využívá pro formální popis distribuovaných systémů procesních informací.

Popisuje se zde také OSI (Open System Interconnection) architektura, která je využívána taktéž v normě ISO 7498.

Související práce:

ISO Norma: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16258