Microsoft Solutions Framework

NÁZEV NÁSTROJE souhrnná práce
FIRMA
WEBOVÉ STRÁNKY
INTEGRACE
PODPORA ČESKÉ LOKALIZACE
USER INTERFACE
CENA

Stručný popis nástroje

Microsoft Solutions Framework [1] je metodický rámec určený pro vývoj softwarových aplikací. Jedná se o souhrn mnohaletých zkušeností a osvědčených postupů (best practices) firmy Microsoft. První verze byla vydána v roce 1993 a nyní se MSF nachází ve verzi 4.0, která byla vydána v roce 2005. Je důležité poznamenat, že se nejedná o metodiku, ale právě o metodický rámec, ze kterého se následně odvozují metodiky samotné. MSF tak v sobě zahrnuje sadu principů, přístupů, modelů, disciplín a dalších prvků, ze kterých lze postavit konkrétní metodiky. Velký důraz je kladen právě na vysokou škálovatelnost a možnost přizpůsobit se konkrétnímu prostředí a typu projektu. Z tohoto důvodu MSF nejde do takové hloubky jako jiné metodiky (např. RUP), protože při zachování detailního popisu by bylo nemožné získat požadovanou flexibilitu. MSF kromě možnosti sestavení vlastní metodiky nabízí také dvě oficiální metodiky – MSF pro agilní vývoj a MSF pro CMMI. Obě tyto metodiky budou později v práci popsány (kapitoly 8 a 9). Microsoft Solutions Framework je také provázán s rámcem Microsoft Operations Framework (MOF) [2], který zajišťuje následný provoz vyvinutých aplikací.

Poznámka

 

Semestrální práce

Název práce: SPEM 2.0 úvod, účel (kap. 6.2, 6.3)

Autor: Martin Šmahel

Rok: 2012/2013

Odkaz na pdf: Smahel-smahel_MSF.pdf

Porovnat nástroje