ISO/IEC 29110

Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs)

Kategorie: Procesy živ. cyklu

Podkategorie: Velmi malé entity

Popis:

Tato sada norem se zaměřuje na velmi malé entity, čímž jsou myšleny podniky, organizace, oddělení nebo projekty s počtem pracovníků do 25 osob.

Cílem této sady norem je zejména pomoci těmto entitám produkovat kvalitní softwarové systémy a to bez počátečních nákladů pro zavedení a udržování celé sady norem a systémů softwarového inženýrství a bez provádění komplexních hodnocení procesů a dále poskytnout snadno pochopitelné, dostupné a použitelné návody pro velmi malé podniky

Základem normy je koncept profilů, který umožňuje definovat specifické procesy pro určité typy organizací či projektů. Součástí normy je také návod, jak implementovat softwarové procesy a pro každý proces obsažený v profilu je vytvořen tzv. implementační balíček, který vysvětluje smysl procesu, cíl jeho zavedení, způsob jeho zavedení, doporučuje techniky a metody, které slouží k realizaci procesu a obsahuje šablony dokumentů, které je třeba při realizaci procesu vytvářet.

Související práce:

Semestrální práce na SPI center které se soustředí pouze na normu 29110

STRUKTURA NOREM ISO/IEC/ IEEE 29119 – Jirmusová, Chmelař, Musil

Řada norem ISO/IEC 29110 – Very small entities – Mysliveček, Meszner, Kemr, Chramosta, Nezdara, Marek

ISO/IEC TR 29110-1 – První vydání 2011-09-01

ISO TR 29110 – Basic Profile – Lokalizace do češtiny – Holý, Moravcová, Vodička

ISO TR 29110 – Entry Profile – První vydání 15. 9. 2012

ISO 29110 – překlad – Jiřík

Softwarové inženýrství – Profily životního cyklu pro velmi malé entity – Miřacký, Krčma

APLIKACE AGILNÍCH METODIK V RÁMCI ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 – SOFTWARE ENGINEERING – Šindelářová

ISO/IEC TR 29110 – Overview CZ – Tomcová